1. öd

  öd, gammalt nordiskt ord som lever kvar i den historiska termen Uppsala öd.
 2. Uppsala öd

  Uppsala öd (av fornsvenska öðer ’rikedom’), benämning på en samling jordegendomar som tillhörde kronan i det medeltida Sverige.
 3. öd

  öd subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. kungsgård

  kungsgård, större gård i svenska kronans ägo.
 5. husabyar

  husabyar, gårdar med funktion som stödjepunkter för den svenska kungamakten under tidig medeltid.
 6. Husby

  Husby, församling i Västerås stift, Hedemora kommun, Dalarna (Dalarnas län); 3 280 invånare (2016).

 7. jordnatur

  jordnatur, jordegendoms i äldre jordeböcker angivna egenskap av krono-, skatte- eller frälseegendom.
 8. Gamla Uppsala

  Gamla Uppsala, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 19 091 invånare (2016).

 9. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 10. Gudhem

  Gudhem, församling i Skara stift, Falköping kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 1 087 invånare (2016).