1. ödmjukhet

  ö`dmjukhet subst. ~en ORDLED: öd--mjuk-het-en
  Svensk ordbok
 2. förödmjukelse

  fö`rödmjukelse subst. ~n ~r ORDLED: för--öd-mjuk-els-en
  Svensk ordbok
 3. ödesmättad

  ö`desmättad adj. ödesmättat ORDLED: öd-es--mätt-ad
  Svensk ordbok
 4. förödelse

  förö´delse subst. ~n ~r ORDLED: för-öd-els-en
  Svensk ordbok
 5. ödesmål

  ö`desmål subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: öd-es--mål
  Svensk ordbok
 6. ödesgemenskap

  ö`desgemenskap subst. ~en ORDLED: öd-es--ge-men-skap-en
  Svensk ordbok
 7. allod

  allo´d subst. ~et ~er ORDLED: all-od-et
  Svensk ordbok
 8. ödesgudinna

  ö`desgudinna subst. ~n ödesgudinnor ORDLED: öd-es--gud-inn-an
  Svensk ordbok
 9. ödesbestämd

  ö`desbestämd adj. ödesbestämt ORDLED: öd-es--be-stäm-da
  Svensk ordbok
 10. ödesdrama

  ö`desdrama subst. ~t ödesdramer ORDLED: öd-es--dram-at
  Svensk ordbok