1. Peo Rask

  Rask, Per Olov ( Peo), född 1958, författare.
 2. Jacob Tegengren

  Tegengren, Jacob, 1875–1956, finlandssvensk författare, bror till Felix T.
 3. violer

  violer, Viola, släkte violväxter med ca 500 arter ett- eller fleråriga örter och ett fåtal småbuskar.
 4. fottvagning

  fottvagning, en i antiken vanlig hedersbetygelse mot gäster.
 5. Ingvar Kamprad

  Kamprad, Ingvar, 1926–2018, företagsledare och entreprenör.

 6. Oliver Goldsmith

  Goldsmith, Oliver, 1728–74, brittisk (irländsk) författare.
 7. Ingrid Kallenbäck

  Kallenbäck, Ingrid, född 1955, författare.
 8. supplik

  supplik, inom diplomatiken benämning på en böneskrift, framför allt en till påven ställd ödmjuk anhållan om någon nådebevisning av andlig art.
 9. ökenfäder

  ökenfäder, de första generationerna av kristna asketer som från ca 300 drog ut i öknen för att leva som eremiter och vilkas ord och levnadssätt blev riktningsgivande för det kristna monastiska livet.
 10. Job

  Job, huvudpersonen i Jobs bok i Gamla Testamentet.