1. violer

    violer, Viola, släkte violväxter med ca 500 arter ett- eller fleråriga örter och ett fåtal småbuskar.
  2. fottvagning

    fottvagning, en i antiken vanlig hedersbetygelse mot gäster.
  3. François Coppée

    Coppée, François, 1842–1908, fransk skald och dramatiker.
  4. Ingvar Kamprad

    Kamprad, Ingvar, 1926–2018, företagsledare och entreprenör.

  5. Oliver Goldsmith

    Goldsmith, Oliver, 1728–74, brittisk (irländsk) författare.
  6. Ingrid Kallenbäck

    Kallenbäck, Ingrid, född 1955, författare.
  7. supplik

    supplik, inom diplomatiken benämning på en böneskrift, framför allt en till påven ställd ödmjuk anhållan om någon nådebevisning av andlig art.
  8. ökenfäder

    ökenfäder, de första generationerna av kristna asketer som från ca 300 drog ut i öknen för att leva som eremiter och vilkas ord och levnadssätt blev riktningsgivande för det kristna monastiska livet.
  9. häst

    häst, tamhäst och vildhäst, Equus caballus, art i hovdjursfamiljen hästdjur.

  10. Job

    Job, huvudpersonen i Jobs bok i Gamla Testamentet.