1. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 2. förnöjsam

  förnöj´sam adj. ~t ~ma ORDLED: för-nöj-sam
  Svensk ordbok
 3. förkrossad

  förkrossad [-krås´-] adj. förkrossat ORDLED: för-kross-ad
  Svensk ordbok
 4. självutplånande

  själ`vutplånande adj., ingen böjning ORDLED: själv--ut-plån-ande
  Svensk ordbok
 5. böneskrift

  bö`neskrift subst. ~en ~er ORDLED: böne--skrift-en
  Svensk ordbok
 6. supplik

  suppli´k subst. ~en ~er ORDLED: suppl-ik-en
  Svensk ordbok
 7. respektfull

  respek`tfull adj. ~t ORDLED: re-spekt--full
  Svensk ordbok
 8. böna

  2bö`na verb ~de ~t ORDLED: bön-ar SUBST.: bönande; bön
  Svensk ordbok
 9. knäböjning

  knä`böjning subst. ~en ~ar ORDLED: knä--böj-ning-en
  Svensk ordbok
 10. undergiven

  un`dergiven adj. undergivet undergivna ORDLED: under--giv-en
  Svensk ordbok