1. förödmjuka

  fö`rödmjuka verb ~de ~t ORDLED: för--öd-mjuk-ar SUBST.: förödmjukande; förödmjukelse
  Svensk ordbok
 2. kväsa

  kvä`sa verb kväste kväst, pres. kväser ORDLED: kväs-er SUBST.: kväsande, kväsning
  Svensk ordbok
 3. bar

  1bar adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. invertera

  inverte´ra verb ~de ~t ORDLED: in-vert-er-ar SUBST.: inverterande, invertering; inversion
  Svensk ordbok
 5. stuka

  stu`ka verb ~de ~t ORDLED: stuk-ar SUBST.: stukande, stukning
  Svensk ordbok
 6. kors

  1kors [kårs´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kors-et
  Svensk ordbok
 7. skrapa

  2skra`pa verb ~de ~t ORDLED: skrap-ar SUBST.: skrapande, skrapning; skrap
  Svensk ordbok
 8. krypa

  kry`pa verb kröp krupit, pres. kryper ORDLED: kryp-er SUBST.: krypande, krypning; kryperi (till 1)
  Svensk ordbok
 9. rygg

  rygg subst. ~en ~ar ORDLED: rygg-en
  Svensk ordbok