1. ök

  ök subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ök-et
  Svensk ordbok
 2. Öknebo härad

  Öknebo härad , område i Södermanland, strax sydväst om Södertälje.
 3. Østasiatisk Kompagni A/S

  Østasiatisk Kompagni A/S, egentligen Det Østasiatiske Kompagni A/S, ØK, East Asiatic Co., EAC, sedan 2015 Santa Fe Group, Köpenhamn, länge en av Danmarks största multinationella koncerner inom råvaruutvinning, handel, service, industri och shipping i Sydöstasien, Europa, Australien, Nya Zeeland, Nord- och Sydamerika.
 4. H N Andersen

  Andersen, Hans Niels, 1852–1937, dansk affärsman, statsråd.
 5. förökning

  förö´kning subst. ~en ~ar ORDLED: för-ök-ning-en
  Svensk ordbok
 6. ökstock

  ö`kstock subst. ~en ~ar ORDLED: ök--stock-en
  Svensk ordbok
 7. utöka

  u`töka verb ~de ~t ORDLED: ut--ök-ar SUBST.: utökande, utökning
  Svensk ordbok
 8. tillökning

  till`ökning subst. ~en ~ar ORDLED: till--ök-ning-en
  Svensk ordbok
 9. kaffer

  kaff´er subst. ~n kaffrer ORDLED: kaffr-er
  Svensk ordbok
 10. öknamn

  ö`knamn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ök--namn-et
  Svensk ordbok