1. ökning

  ö`kning subst. ~en ~ar ORDLED: ök-ning-en
  Svensk ordbok
 2. föröka

  förö´ka verb ~de ~t ORDLED: för-ök-ar SUBST.: förökande, förökning; förökelse
  Svensk ordbok
 3. ok

  ok subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ok-et
  Svensk ordbok
 4. öka

  ö`ka verb ~de ~t ORDLED: ök-ar SUBST.: ökande, ökning
  Svensk ordbok