1. växa

  väx`a verb växte, växt el. vuxit, växt el. vuxen, växta el. vuxna, pres. växer ORDLED: väx-er SUBST.: växande; växt
  Svensk ordbok
 2. kvalitet

  kvalitet [-te´t el. -te´] subst. ~en [-te´ten el. -te´n] ~er [-te´ter el. -te´er] el. kvalité ~n ~er ORDLED: kval-itet-en, kval-it-én
  Svensk ordbok
 3. stiga

  sti`ga verb steg stigit stigen stigna, pres. stiger ORDLED: stig-er SUBST.: stigande (till 2), stigning (till 2)
  Svensk ordbok
 4. borgare

  borgare [bår`jare] subst. ~n äv. borgarn, plur. ~, best. plur. borgarna ORDLED: borg-ar-en
  Svensk ordbok
 5. vikt

  vikt subst. ~en ~er ORDLED: vikt-en
  Svensk ordbok
 6. vind

  1vind subst. ~en ~ar ORDLED: vind-en
  Svensk ordbok
 7. låna

  lå`na verb ~de, ~t; perf. part. plur. ~de äv. lånta ORDLED: lån-ar SUBST.: lånande; lån
  Svensk ordbok
 8. rycka

  ryck`a verb ryckte ryckt, pres. rycker ORDLED: ryck-er SUBST.: ryckande, ryckning; ryck
  Svensk ordbok
 9. vänta

  vän`ta verb ~de ~t ORDLED: vänt-ar SUBST.: väntande (till 1); väntan (till 1)
  Svensk ordbok