1. mammutar

  mammutar, Mammuthus, släkte utdöda elefantdjur med cirka 20 arter, ibland uppdelade på flera släkten (bland annat Archidiskodon och Parelephas).
 2. Stockholmssyndromet

  Stockholmssyndromet, Norrmalmstorgssyndromet, att personer som tas som gisslan sympatiserar med eller identifierar sig med förövarna.
 3. civil olydnad

  civil olydnad, ohörsamhet, lagbrott och uppmaning till lagbrott under åberopande av moraliska principer som står över lagar, regler eller order från militär eller civil myndighet, vilka då betraktas som omoraliska, orättvisa eller tyranniska.

 4. patologi

  patologi, sjukdomslära, läran om sjukdomarnas orsak och utveckling, framför allt med utgångspunkt från förändringar i byggnaden av celler, vävnader och organ.
 5. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.
 6. millenniemålen

  millenniemålen var åtta mål för den globala utvecklingen som beslutades av FN:s medlemsstater.

 7. majoritetsval

  majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar.
 8. gödsel

  gödsel, gödselmedel, växtnäring, material som på olika sätt och i olika former tillförs jorden för att öka dess avkastning.
 9. strategi

  strategi, läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden.
 10. augur

  augur, medlem av ett prästerligt kollegium i det antika Rom.