1. effektivitet

  effektivitet, prestationsförmåga, inom ekonomin förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat.
 2. systemisk lupus erythematosus

  systemisk lupus erythematosus, SLE, autoimmun reumatisk sjukdom som drabbar många organsystem (därav termen ”systemisk”).
 3. vattenkraftverk

  vattenkraftverk, anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el.

 4. diures

  diures, urinproduktion.
 5. blandekonomi

  blandekonomi, ekonomiskt system där det huvudsakligen råder marknadsekonomi, men där bl.a. statsmakterna försöker påverka den ekonomiska utvecklingen för att bl.a. försöka öka den ekonomiska och sociala tryggheten och utjämna konjunkturer.
 6. merkantilism

  merkantilism är en ekonomisk åskådning som framhåller landets egen industri och export för att förbättra den ekonomiska utvecklingen.
 7. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 8. fitness

  fitness, ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp som innebär antingen en viss genotyps ökningshastighet i förhållande till andra genotyper i populationen eller en viss fenotyps relativa fortplantningsframgång.
 9. Milton Friedman

  Friedman, Milton, född 31 juli 1912, död 16 november 2006, amerikansk nationalekonom och statistiker, professor vid universitetet i Chicago 1948–77, erhöll Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1976.
 10. träning

  träning, inom idrott aktivitet som syftar till att öka den fysiska prestationsförmågan.