1. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 2. determinism

  determinism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor.
 3. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 4. natriumklorid

  natriumkloriʹd, koksalt, jonförening med kemisk formel NaCl, som mineral stensalt.

 5. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.
 6. bikarbonat

  bikarbonat, äldre namn på vätekarbonat, dvs. en förening som innehåller vätekarbonatjon, HCO 3 .
 7. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 8. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 9. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 10. biodiesel

  biodiesel, oljor från växter (t.ex. raps, sojaböna, solros, palmer) eller djur som modifierats (förestrats) så att de fått kemiska egenskaper liknande vanlig dieselolja baserad på mineralolja (se olja).