1. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 2. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 3. psykopati

  psykopati, en grupp av problem som tillhör kategorin personlighetsstörning och som således inte är att anse som psykisk störning (psykisk sjukdom).
 4. funktionsnedsättning

  funktionsnedsättning, en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter.

 5. parallax

  parallax, vinkelskillnaden för ett objekt betraktat från två olika håll.
 6. lymfocyter

  lymfocyter, typ av vita blodkroppar som specialiserats för att verkställa uppgifter i kroppens immunförsvar (se immunsystem).
 7. Stora barriärrevet

  Stora barriärrevet, engelska Great Barrier Reef, korallrev längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2 300 km långt (jordens längsta).

 8. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 9. Österlen

  Österlen, benämning på slättbygden i sydöstligaste Skåne, ungefär motsvarande Ingelstads, Järrestads och Albo härader – det vill säga Simrishamns och Tomelilla kommun samt angränsande delar av Ystads kommun. Någon fast gräns för området kan inte anges.
 10. Washington D.C.

  Washington D.C., huvudstad i USA och såsom administrativ enhet identisk med District of Columbia (D.C.); 177 km2, 672 200 invånare (2016).