1. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen, den i mänsklighetens historia viktiga övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel.
 2. bioteknik

  bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.
 3. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.
 4. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 5. alkaner

  alkaner, paraffiner, mättade acykliska kolväten som utgör viktiga komponenter i naturgas och olja.
 6. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 7. läsk

  läsk, läskedryck, en fabriksmässigt framställd, alkoholfri, vanligen kolsyrad dryck, smaksatt med socker/sockerersättningsmedel, fruktsyror eller essenser; ibland inbegrips även mineralvatten.
 8. värme

  värme, värmeenergi, Q, en form av energi; SI-enhet joule, J.
 9. sionism

  sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel.
 10. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.