1. urbanisering

  urbanisering, ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (jämför stad).

 2. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 3. djupseende

  djupseende, tredimensionellt seende, varseblivning av omgivningens tredimensionella struktur.
 4. svin

  svin, tamsvin, domesticerade former av vildsvin.

 5. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.
 6. permittivitet

  permittivitet, tidigare kapacitivitet eller dielektricitetskonstant, betecknad ε, storhet som anger ett mediums förmåga att polariseras under inverkan av ett elektriskt fält; ε= D/E, där D är elektrisk flödestäthet och E elektrisk fältstyrka.
 7. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.

 8. Carl XVI Gustaf

  Carl XVI Gustaf (Carl Gustaf Folke Hubertus), född 30 april 1946, svensk kung sedan 1973, son till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla; jämför släktartikel Bernadotte.

 9. miljonprogrammet

  miljonprogrammet, sammanfattande benämning på den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964–75.
 10. rödförskjutning

  rödförskjutning, förskjutning mot längre våglängder (lägre energier, dvs. mot rött i det visuella våglängdsområdet) som ljus eller annan elektromagnetisk strålning undergår.