1. tripp

  3tripp interj.
  Svensk ordbok
 2. exportmarknad

  exportmarknad [-pårt`-] subst. ~en ~er ORDLED: ex-port--mark-nad-en
  Svensk ordbok
 3. trapp

  3trapp interj.
  Svensk ordbok
 4. trull

  trull interj.
  Svensk ordbok
 5. nedbusning

  ne`dbusning el. ne`rbusning subst. ~en ORDLED: ned--bus-ning-en, ner--bus-ning-en
  Svensk ordbok
 6. civilbefolkning

  civi`lbefolkning subst. ~en ORDLED: civ-il--be-folk-ning-en
  Svensk ordbok
 7. folkmängd

  folkmängd [fål`k-] subst. ~en ~er ORDLED: folk--mängd-en
  Svensk ordbok
 8. direktreklam

  direk`treklam subst. ~en ORDLED: di-rekt--re-klam-en
  Svensk ordbok
 9. drivkraft

  dri`vkraft subst. ~en ~er ORDLED: driv--kraft-en
  Svensk ordbok
 10. växthuseffekt

  väx`thuseffekt subst. ~en ORDLED: växt-hus--ef-fekt-en
  Svensk ordbok