1. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 2. ytspänning

  ytspänning, fysikaliskt fenomen som uppstår i gränsytan mellan två faser beroende på skillnaden i energi mellan molekylerna vid ytan respektive fasens inre.
 3. parallax

  parallax, vinkelskillnaden för ett objekt betraktat från två olika håll.
 4. psykopati

  psykopati, en grupp av problem som tillhör kategorin personlighetsstörning och som således inte är att anse som psykisk störning (psykisk sjukdom).
 5. funktionsnedsättning

  funktionsnedsättning, en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter.

 6. Stora barriärrevet

  Stora barriärrevet, engelska Great Barrier Reef, korallrev längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2 300 km långt (jordens längsta).

 7. lymfocyter

  lymfocyter, typ av vita blodkroppar som specialiserats för att verkställa uppgifter i kroppens immunförsvar (se immunsystem).
 8. Österlen

  Österlen, benämning på slättbygden i sydöstligaste Skåne, ungefär motsvarande Ingelstads, Järrestads och Albo härader – det vill säga Simrishamns och Tomelilla kommun samt angränsande delar av Ystads kommun. Någon fast gräns för området kan inte anges.
 9. bioteknik

  bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.
 10. Washington D.C.

  Washington D.C., huvudstad i USA och såsom administrativ enhet identisk med District of Columbia (D.C.); 177 km2, 672 200 invånare (2016).