1. utter

  utter, Lutra lutra, art i familjen mårddjur.
 2. alkaner

  alkaner, paraffiner, mättade acykliska kolväten som utgör viktiga komponenter i naturgas och olja.
 3. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.
 4. värme

  värme, värmeenergi, Q, en form av energi; SI-enhet joule, J.
 5. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen, den i mänsklighetens historia viktiga övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel.
 6. industriland

  industriland, i-land, benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land).
 7. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 8. celiaki

  celiaki, coeliaci, kronisk sjukdom där en autoimmun process skadar tunntarmens slemhinna, vilket medför malabsorption, det vill säga nedsatt uppsugning av vissa av födans beståndsdelar.

 9. azteker

  azteker, mesoamerikanskt indianfolk bestående av olika folkgrupper som bebodde delar av nuvarande Mexico.
 10. crescendo

  crescendo, förkortat cresc., beteckning inom musiken för successivt ökande tonstyrka.