1. samspela

  sam`spela verb ~de ~t ORDLED: sam--spel-ar SUBST.: samspelande, samspelning; samspel
  Svensk ordbok
 2. växthuseffekt

  väx`thuseffekt subst. ~en ORDLED: växt-hus--ef-fekt-en
  Svensk ordbok
 3. relatera

  relate´ra verb ~de ~t ORDLED: re-lat-er-ar SUBST.: relaterande, relatering; relation
  Svensk ordbok
 4. orolig

  o`rolig adj. ~t ORDLED: o--ro-lig
  Svensk ordbok
 5. tilldra sig

  till`dra sig äv. till`draga sig verb tilldrog tilldragit, pres. tilldrar äv. tilldrager ORDLED: till--drag-it SUBST.: tilldragelse (till 2)
  Svensk ordbok
 6. spiral

  spira´l subst. ~en ~er ORDLED: spir-al-en
  Svensk ordbok
 7. öka

  ö`ka verb ~de ~t ORDLED: ök-ar SUBST.: ökande, ökning
  Svensk ordbok