1. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 2. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.

 3. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 4. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 5. endemi

  endemi, sjukdom som förekommer hos en begränsad grupp av människor eller i ett definierat geografiskt område.
 6. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 7. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 8. luftfuktighet

  luftfuktighet, halt eller mängd av vattenånga i luften.
 9. övergödning

  övergödning, i allmänt språkbruk detsamma som alltför långt gången eutrofiering.
 10. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.