1. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 2. medicin

  medicin, benämning på hela läkekonsten och därtill hörande forskning.
 3. GSM

  GSM, engelska global system for mobile communications, digitalt mobiltelefonsystem ursprungligen tänkt för användning enbart i Europa men som i dag används i de flesta länder i världen.
 4. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 5. immunsystem

  immunsystem, flercelliga organismers försvarssystem till skydd mot infektioner.
 6. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar, sammanfattande benämning på sjukdomar orsakade av något biologiskt smittämne (virus, prioner, bakterier, protozoer, svampar eller flercelliga parasiter).
 7. cancerläkemedel

  cancerläkemedel, samlingsterm för läkemedel som används i behandlingen av cancer för att bromsa tumörens tillväxt och för att medverka till att cancerceller dör.
 8. vattenförsörjning

  vattenförsörjning, vattenanvändning, distribution av dricksvatten till människor och djur samt vatten för industrin (t.ex. processvatten och kylvatten) och vatten till jordbruket (bevattning).
 9. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 10. Rumänien

  Rumänien, stat i sydöstra Europa.