1. differentialekvation

  differentialekvation, ett samband mellan en funktion och dess derivator.
 2. aerobics

  aerobics [aärå´- el. ärå´-] subst., ingen böjning ORDLED: aerob-ics
  Svensk ordbok
 3. vattendrivande

  vatt`endrivande adj., ingen böjning ORDLED: vatt-en--driv-ande
  Svensk ordbok
 4. termoplast

  ter`moplast subst. ~en ~er ORDLED: termo--plast-en
  Svensk ordbok
 5. korrelation

  korrelation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kor-re-lat-ion-en
  Svensk ordbok
 6. urindrivande

  uri`ndrivande adj., ingen böjning ORDLED: ur-in--driv-ande
  Svensk ordbok
 7. galldrivande

  gall`drivande adj., ingen böjning ORDLED: gall--driv-ande
  Svensk ordbok
 8. molnighet

  molnighet [må`ln- äv. mål`n-] subst. ~en ORDLED: moln-ig-het-en
  Svensk ordbok
 9. luftfuktare

  luf`tfuktare subst. ~n äv. luftfuktarn, plur. ~, best. plur. luftfuktarna ORDLED: luft--fukt-ar-en
  Svensk ordbok
 10. drivhuseffekt

  dri`vhuseffekt subst. ~en ORDLED: driv-hus--ef-fekt-en
  Svensk ordbok