1. upplagespiral

  upp`lagespiral subst. ~en ORDLED: upp-lage--spir-al-en
  Svensk ordbok
 2. seghärda

  se`ghärda verb ~de ~t ORDLED: seg--härd-ar SUBST.: seghärdande, seghärdning
  Svensk ordbok
 3. progressivfjädring

  progressi`vfjädring subst. ~en ORDLED: pro-gress-iv--fjädr-ing-en
  Svensk ordbok
 4. obesprutad

  o`besprutad adj. obesprutat ORDLED: o--be-sprut-ad
  Svensk ordbok
 5. långgrund

  lång`grund adj. långgrunt ORDLED: lång--grund
  Svensk ordbok
 6. naturgödsel

  natu`rgödsel subst. ~n ORDLED: nat-ur--göd-seln
  Svensk ordbok
 7. misstänkt

  miss`tänkt adj., neutr. ~ ORDLED: miss--tänk-ta
  Svensk ordbok
 8. slitage

  slitage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet] ORDLED: slit-ag-et
  Svensk ordbok
 9. humansponsra

  huma`nsponsra verb ~de ~t ORDLED: hum-an--spons-rar SUBST.: humansponsrande, humansponsring
  Svensk ordbok
 10. fromma

  fromm`a subst., ingen böjning
  Svensk ordbok