1. nova

  nova [nå`-] subst. ~n novor ORDLED: nov-an
  Svensk ordbok
 2. adrenalin

  adrenali´n subst. ~et ORDLED: adren-al-in-et
  Svensk ordbok
 3. narkoanalys

  nar`koanalys subst. ~en ~er ORDLED: narko-ana-lys-en
  Svensk ordbok
 4. exponentiell

  exponentiell [-tsiel´] adj. ~t ORDLED: ex-pon-enti-ell
  Svensk ordbok
 5. förstärkning

  förstär´kning subst. ~en ~ar ORDLED: för-stärk-ning-en
  Svensk ordbok
 6. tillbehör

  till`behör subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: till--be-hör-et
  Svensk ordbok
 7. reglage

  reglage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: regl-ag-et
  Svensk ordbok
 8. ämnesomsättning

  äm`nesomsättning subst. ~en ORDLED: ämn-es--om-sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 9. sprund

  sprund subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sprund-et
  Svensk ordbok
 10. alkohol

  alkohol [al`- äv. -hå´l] subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-en
  Svensk ordbok