1. psykisk störning

  psykisk störning, tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.

 2. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 3. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 4. kortisol

  kortisol, hydrokortisonsteroidhormon som bildas i binjurebarken och påverkar bland annat ämnesomsättning och immunförsvar.

 5. eutanasi

  eutanasi, begrepp vars ursprungsbetydelse är en lugn död som inte föregås av smärta, ångest eller annan plåga.
 6. förnybara energikällor

  förnybara energikällor, förnyelsebara energikällor, flödande energikällor, energikällor som direkt eller indirekt baseras på solinstrålning och därigenom fortlöpande förnyas i samma takt som de används.

 7. depolarisation

  depolarisation, minskning av den negativa elektriska spänning, membranpotential, som finns över levande cellmembraner i vila (ca −70 mV för nervceller).
 8. endorfiner

  endorfiner, endogena opioideropioida peptider, grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider).

 9. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 10. Mekka

  Mekka, Mecka, arabiska Makka, stad i Hijaz, västra Saudiarabien: 1,5 miljoner invånare (2010).