1. endorfiner

  endorfiner, endogena opioideropioida peptider, grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider).

 2. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 3. biomassa

  biomassa, vikten av all levande substans, dvs. den sammanlagda vikten av alla levande organismer, inom ett visst område.
 4. Brahmaputra

  Brahmaputra, flod i centrala och södra Asien.
 5. majoritetsval

  majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar.
 6. Tage Erlander

  Erlander, Tage, född 13 juni 1901, död 21 juni 1985, politiker (socialdemokrat), statsminister 1946–69.

 7. sänka

  sänka, sänkningsreaktion, SR, klassisk metod för att undersöka blodet.
 8. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.
 9. tidvatten

  tidvatten, ebb och flod, periodiska rörelser i havet, i jorden (se tidjord) och i atmosfären (atmosfäriskt tidvatten) vilka beror på månens och solens dragningskraft.
 10. exergi

  exergi, den mängd mekaniskt arbete som maximalt (dvs. i en ideal process) kan utvinnas ur ett system då det får gå till termodynamisk jämvikt (internt eller med en viss konstant omgivning).