1. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 2. Mekka

  Mekka, Mecka, arabiska Makka, stad i Hijaz, västra Saudiarabien: 1,5 miljoner invånare (2010).
 3. övergödning

  övergödning, i allmänt språkbruk detsamma som alltför långt gången eutrofiering.
 4. ytspänning

  ytspänning, fysikaliskt fenomen som uppstår i gränsytan mellan två faser beroende på skillnaden i energi mellan molekylerna vid ytan respektive fasens inre.
 5. förnybara energikällor

  förnybara energikällor, förnyelsebara energikällor, flödande energikällor, energikällor som direkt eller indirekt baseras på solinstrålning och därigenom fortlöpande förnyas i samma takt som de används.

 6. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.
 7. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 8. Tage Erlander

  Erlander, Tage, född 13 juni 1901, död 21 juni 1985, politiker (socialdemokrat), statsminister 1946–69.

 9. energiomvandling

  energiomvandling, process vid vilken tillförd energi omvandlas till energi av annat slag, t.ex. omvandling av arbete till el.

 10. exergi

  exergi, den mängd mekaniskt arbete som maximalt (dvs. i en ideal process) kan utvinnas ur ett system då det får gå till termodynamisk jämvikt (internt eller med en viss konstant omgivning).