1. köra in

  köra in´ verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: inkörande, inkörning
  Svensk ordbok
 2. solenergi

  so`lenergi subst. ~n äv. ~en ORDLED: sol--en-erg-in
  Svensk ordbok
 3. förstärkningsord

  förstär`kningsord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-stärk-nings--ord-et
  Svensk ordbok
 4. svullen

  svull`en adj. svullet svullna ORDLED: svull-en
  Svensk ordbok
 5. hänga på

  hänga på´ verb hängde hängt, pres. hänger ORDLED: häng-er SUBST.: påhängande, påhängning
  Svensk ordbok
 6. användning

  an`vändning subst. ~en ~ar ORDLED: an--vänd-ning-en
  Svensk ordbok
 7. delaktighet

  de`laktighet subst. ~en ORDLED: del-akt-ig-het-en
  Svensk ordbok
 8. avlösa

  a`vlösa verb avlöste avlöst, pres. avlöser ORDLED: av--lös-er SUBST.: avlösande, avlösning
  Svensk ordbok
 9. välja

  väl`ja verb valde valt, pres. väljer ORDLED: välj-er SUBST.: väljande; 1val
  Svensk ordbok
 10. neka

  neka [nä`- el. ne`-] verb ~de ~t ORDLED: nek-ar SUBST.: nekande
  Svensk ordbok