1. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 2. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 3. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 4. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.
 5. T.S. Eliot

  Eliot, Thomas Stearns, född 26 september 1888, död 4 januari 1965, amerikansk-brittisk poet, kritiker och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1948.

 6. information

  information, generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former.
 7. hajar

  hajar, Selachimorpha, överordning broskfiskar som omfattar ca 350 arter fördelade på åtta ordningar.

 8. decentralisering

  decentralisering, fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till fler områden och personer.

 9. genusforskning

  genusforskning, forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus.
 10. Olof von Dalin

  Dalin, Olof von, före adlandet 1751 Olof Da(h)lin, född 29 augusti 1708, död 12 augusti 1763, författare och historiograf.