1. Skottland

  Skottland, del av Storbritannien; 78 133 km 2, 5,3 miljoner invånare (2013).
 2. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 3. Mellanöstern

  Mellanöstern, region i sydvästra Asien, ibland innefattas även delar av Nordafrika.

 4. Almedalsveckan

  Almedalsveckan, årligt politiskt evenemang i Visby, Gotland.

 5. genusforskning

  genusforskning, forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus.
 6. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 7. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 8. hajar

  hajar, Selachimorpha, överordning broskfiskar som omfattar ca 350 arter fördelade på åtta ordningar.

 9. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 10. T.S. Eliot

  Eliot, Thomas Stearns, född 26 september 1888, död 4 januari 1965, amerikansk-brittisk poet, kritiker och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1948.