1. Olof von Dalin

  Dalin, Olof von, före adlandet 1751 Olof Da(h)lin, född 29 augusti 1708, död 12 augusti 1763, författare och historiograf.
 2. decentralisering

  decentralisering, fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till fler områden och personer.

 3. Vladimir Putin

  Putin, Vladimir, född 7 oktober 1952, rysk politiker, premiärminister 1999–2000 och 2008–12, president 2000–08 och sedan 2012.

 4. Bogotá

  Bogotá, huvudstad i Colombia.

 5. Adana

  Adana, stad i södra Turkiet, i sydöstra hörnet av Mindre Asien; 1,7 miljoner invånare (2015).
 6. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 7. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 8. Michail Gorbatjov

  Gorbatjov, Michail, född 2 mars 1931, rysk politiker under sovjettiden, född i byn Privolnoje i Stavropoldistriktet i södra Ryssland.

 9. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 10. klimatförändring

  klimatförändring är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.