1. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 2. ökenvandringen

  ökenvandringen, Gamla Testamentets skildring av hur israeliterna under Moses ledning vandrar genom öknen i 40 år, sedan de brutit upp från Egypten och flytt från slaveriet där (se uttåget ur Egypten).
 3. ökenråttor

  ökenråttor, gerbiller, Gerbillinae, underfamilj råttdjur med ca 110 arter i torra delar av Afrika och Centralasien.
 4. ökenspridning

  ökenspridning, utvidgning av befintliga öknars yta eller uppkomst av öknar i nya områden.

 5. ökenräv

  ökenräv, annat namn på hunddjursarten fennek, ibland även använt för ökenkatträv och vissa underarter av rödräv.
 6. ökensovare

  ökensovare, Seleviniidae, familj råttartade gnagare med en art, ökensovare ( Selevinia betpakdalaensis) i öknar väster och norr om Balchasjsjön i östra Kazakstan.
 7. ökenkatt

  ökenkatt, annat namn på kattdjursarten sandkatt, men även namn på två andra katter: indisk ökenkatt ( Felis silvestris ornata) och kinesisk ökenkatt ( Felis bieti).
 8. ökengräshoppa

  ökengräshoppa, Schistocerca gregaria, art i gruppen vandringsgräshoppor.

 9. öken

  ö`ken subst. öknen öknar ORDLED: ökn-en
  Svensk ordbok
 10. ökenklimat

  ökenklimat, klimattyp och ekosystem med kraftigt negativ vattenbalans.