1. ökenkriget

  ökenkriget, benämning på striderna 1940–43 i Nordafrika mellan å ena sidan de allierade (framför allt den brittiska 8:e armén) och å andra sidan Italien och från 1941 Tyskland.
 2. ökenvaran

  ökenvaran, Varanus griseus , art i ödlefamiljen varaner.
 3. ökenjordmån

  ökenjordmån, informellt samlingsnamn för de jordmåner som är vanliga i ökenområden.
 4. ökenstenläggning

  ökenstenläggning, ökenstenmatta , täcke av små stenar eller grovt grus på markytan i öknar.
 5. ökenärt

  ökenärt, annat namn på växtarten flamingonäbb.
 6. ökenkorp

  ökenkorp, brunnackad korp , Corvus ruficollis, art i familjen kråkfåglar.
 7. ökenspringråttor

  ökenspringråttor, Jaculus , släkte springråttor med fem arter i öknar från Marocko till Gobiöknen.
 8. ökenrapphöna

  ökenrapphöna, Ammoperdix heyi, art i familjen fälthöns.
 9. ökenlöpare

  ökenlöpare, Cursorius och Rhinop­tilus, släkten i fågelfamiljen vadarsvalor.
 10. ökenlöpare

  ökenlöpare, annat namn på släktet löparödlor.