1. ökenfäder

  ökenfäder, de första generationerna av kristna asketer som från ca 300 drog ut i öknen för att leva som eremiter och vilkas ord och levnadssätt blev riktningsgivande för det kristna monastiska livet.
 2. ökenros

  ökenros, färglöst eller röd- till gulaktigt rosettliknande aggregat av skivformiga kristaller av mineral som kalkspat, baryt, gips och celestin.
 3. ökenlo

  ökenlo, annat namn på kattdjursarten karakal.
 4. ökenstenskvätta

  ökenstenskvätta, Oenanthe deserti , art i fågelfamiljen flugsnappare.

 5. Nilen

  Nilen, arabiska Baḥr an-Nīl, flod i Afrika; 6 670 km lång (inklusive Kagera).

 6. ökenlandskap

  ö`kenlandskap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: öken--land-skap-et
  Svensk ordbok
 7. ökenråtta

  ö`kenråtta subst. ~n ökenråttor ORDLED: öken--rått-an
  Svensk ordbok
 8. ökenklimat

  ö`kenklimat subst. ~et ORDLED: öken--klim-at-et
  Svensk ordbok
 9. ökenvandring

  ö`kenvandring subst. ~en ~ar ORDLED: öken--vandr-ing-en
  Svensk ordbok
 10. ökenväxt

  ö`kenväxt subst. ~en ~er ORDLED: öken--växt-en
  Svensk ordbok