1. dyn

  1dyn subst. ~en ~er ORDLED: dyn-en
  Svensk ordbok
 2. jerikoros

  je`rikoros subst. ~en ORDLED: jeriko--ros-en
  Svensk ordbok
 3. oas

  oa´s subst. ~en ~er ORDLED: oas-en
  Svensk ordbok
 4. öde

  2ö`de adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 5. karavan

  karava´n subst. ~en ~er ORDLED: karav-an-en
  Svensk ordbok
 6. djungel

  djungel [juŋ´- el. juŋ`-] subst. ~n djungler ORDLED: djungl-er
  Svensk ordbok
 7. puckel

  1puck´el subst. ~n pucklar ORDLED: puckl-ar
  Svensk ordbok