1. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 2. reg

  reg, grusöken, typ av öken med en plan, slättartad yta täckt av grus och småsten.
 3. Algeriet

  Algeriet, republik i Nordafrika.

 4. Mali

  Mali, stat i Västafrika.

 5. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

 6. Niger

  Niger, stat i Västafrika.

 7. växter

  växter är levande organismer som sitter fast med rötter i marken och har gröna delar ovan jord.

 8. eremit

  eremit, en människa som dragit sig tillbaka i ensamhet, ofta till öde trakter, för att där leva ett liv i bön, meditation och askes.
 9. Operation Ökenstorm

  Operation Ökenstorm (engelska Operation Desert Storm), FN-alliansens väpnade insats mot Saddam Husseins Irak under Kuwaitkriget 1990–91.
 10. biom

  biom är ett stort område på land där växterna, djuren och miljön fungerar tillsammans på ett särskilt sätt.