1. Sonora

  Sonora, delstat i Mexico.

 2. Atacamaplatån

  Atacamaplatån, spanska Puna de Atacama, ökenartad högslätt i mellersta Anderna, i nordvästra Argentina och angränsande delar av Chile; 3 300–4 000 m ö.h.
 3. Bhutan

  Bhutan, stat i Asien.

 4. Miguel Méndez

  Méndez, Miguel, 1930–2013, amerikansk chicanoförfattare.
 5. estivation

  estivation, sommardvala, zoologisk term som innebär att djur klarar sig genom perioder av svår torka och hetta genom att uppsöka mikroklimatiskt gynnsamma platser och ofta inträda i ett dvalliknande tillstånd efter att ha reducerat vätskeförlusterna genom någon typ av inkapsling.
 6. Chihuahua

  Chihuahua, delstat i norra Mexico.

 7. Utah

  Utah, förkortat UT, delstat i västra USA.

 8. puna

  puna, den torra högslätt som omfattar centrala Andernas inre delar mellan ca 3 400 och ca 4 600 m ö.h. i mellersta och södra Peru, en stor del av Bolivia samt delar av norra Chile och nordvästra Argentina.
 9. Mauretanien

  Mauretanien, stat i Västafrika.

 10. Jemen

  Jemen, Yemen, stat på Arabiska halvöns sydvästspets.