1. Peru

  Peru är ett land i nordvästra Sydamerika.

 2. islamisk trädgårdskonst

  islamisk trädgårdskonst. Trädgårdar sprungna ur den islamiska kulturen skiljer sig till såväl form som användning från de europeiska huvudriktningarna inom trädgårdskonsten.
 3. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 4. sandsten-uranmalm

  sandsten-uranmalm, uranmalm i sandsten bestående av uranmineralen uraninit och coffinit.
 5. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 6. veld

  veld, gräsdominerad trädfattig vegetationstyp i det inre av Sydafrika.
 7. Namaland

  Namaland, Namaqualand, ett torrt, ökenartat landområde i sydvästra Afrika, som sträcker sig söderut från Windhoek i Namibia till Oranjefloden, och vidare, som Namaqualand, in i Sydafrika.
 8. Karroo

  Karroo, ökenartade platåer i sydvästra Sydafrika; 395 000 km 2.
 9. kalkantit

  kalkantit, chalkantit, kopparvitriol, mineral med sammansättningen CuSO 4·5H 2O.
 10. Sonora

  Sonora, delstat i Mexico.