1. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.

 2. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 3. kakté

  kakté subst. ~n ~er ORDLED: kakt-én
  Svensk ordbok
 4. Ecuador

  Ecuador, stat i nordvästra Sydamerika, vid ekvatorn.

 5. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 6. sandstorm

  san`dstorm subst. ~en ~ar ORDLED: sand--storm-en
  Svensk ordbok
 7. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 8. fornamerikansk konst och arkitektur

  fornamerikansk konst och arkitektur, den konst och arkitektur (även kallad förcolumbisk eller precolumbisk) som skapades av den indianska urbefolkningen i Amerika före den europeiska erövringen under förra hälften av 1500-talet.
 9. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 10. Kina

  Kina, stat i östra Asien.