1. kalkantit

  kalkantit, chalkantit, kopparvitriol, mineral med sammansättningen CuSO 4·5H 2O.
 2. Sonora

  Sonora, delstat i Mexico.

 3. Mali

  Mali, stat i Västafrika.

 4. Utah

  Utah, förkortat UT, delstat i västra USA.

 5. halvöken

  halvöken, ökenartat men glest vegetationstäckt område med obevuxen mark mellan växterna.
 6. Eritrea

  Eritrea, stat i nordöstra Afrika.

 7. Tibet

  Tibet, kinesiska Xizang, autonomt område i västra Kina; 1,2 miljoner km2, 3,2 miljoner invånare (2016).

 8. Miguel Méndez

  Méndez, Miguel, 1930–2013, amerikansk chicanoförfattare.
 9. estivation

  estivation, sommardvala, zoologisk term som innebär att djur klarar sig genom perioder av svår torka och hetta genom att uppsöka mikroklimatiskt gynnsamma platser och ofta inträda i ett dvalliknande tillstånd efter att ha reducerat vätskeförlusterna genom någon typ av inkapsling.
 10. Texas

  Texas, förkortat TX, delstat i USA.