1. Mauretanien

  Mauretanien, stat i Västafrika.

 2. Jemen

  Jemen, Yemen, stat på Arabiska halvöns sydvästspets.

 3. Khorasan

  Khorasan, persiska Khorāsān, område i nordöstra Iran.

 4. Mellanöstern

  Mellanöstern, region i sydvästra Asien, ibland innefattas även delar av Nordafrika.

 5. Colombia

  Colombia, stat i nordvästra Sydamerika.

 6. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 7. efedror

  efedror, Ephedra , släkte efedraväxter hemmahörande i torra trakter från Europa till centrala och östra Asien och från Nord- till Sydamerika.
 8. Arizona

  Arizona, förkortat AZ, delstat i sydvästra USA.

 9. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.

 10. Kanarieöarna

  Kanarieöarna, spanska Islas Canarias, ögrupp och autonom region i Spanien; 7 200 km2, 2,1 miljoner invånare (2016).