1. ökenklimat

  ökenklimat är ett mycket torrt klimat och det regnar nästan aldrig.
 2. ökenklimat

  ö`kenklimat subst. ~et ORDLED: öken--klim-at-et
  Svensk ordbok
 3. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 4. kameldjur

  kameldjur, Camelidae, familj partåiga hovdjur som förs till en egen underordning, Tylopoda, och omfattar sex nu levande arter: dromedar och kamel (gemensamt kallade kameler nedan) i Gamla världen samt lama, guanaco, vikunja och alpacka i Sydamerika; lama och alpacka anses vara domesticerade former av guanaco.
 5. Damaskus

  Damaskus, arabiska ash-Sham Dimashq, huvudstad i Syrien; 1,7 miljoner invånare (2010), med förstäder 2,8 miljoner.
 6. Djibouti

  Djibouti är ett land i östra Afrika på Afrikas horn.

 7. stäppklimat

  stäppklimat är ett torrt klimat som råder i områden där det är brist på nederbörd.
 8. karakul

  karakul, ras av pälsfår, vars späda lamm ger persianskinn.
 9. Egypten

  Egypten är ett land i Afrika.

 10. Somalia

  Somalia är ett land i östra Afrika, på den spetsiga udde som kallas Afrikas horn.