1. Öland

  Öland, landskap i Götaland.

 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 3. Marcus Ölander

  Ölander, Marcus, 1936–97, finländsk journalist.
 4. Arne Ölander

  Ölander, Arne, 1902–84, kemist, professor i teoretisk kemi och elektrokemi vid Tekniska högskolan i Stockholm 1936–43, i oorganisk och fysikalisk kemi vid Stockholms högskola 1943–60 och i fysikalisk kemi vid Stockholms universitet 1960–68.
 5. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.
 6. Per August Ölander

  Ölander, Per August, 1824–86, tonsättare.
 7. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 8. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.
 9. landskap

  landskap, historisk landsdel som vanligen bygger på en äldre politisk indelning och är grundad på kulturella och geografiska särdrag som många människor identifierar sig med än i dag.
 10. kalksten

  kalksten, sedimentär karbonatbergart som till minst 50 % består av kalciumkarbonat, huvudsakligen i form av mineralet kalkspat.