1. ömkansvärd

  öm`kansvärd adj. ömkansvärt ORDLED: ömk-ans--värd
  Svensk ordbok
 2. medömkan

  me`dömkan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: med--ömk-an
  Svensk ordbok
 3. ömkan

  öm`kan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: ömk-an
  Svensk ordbok
 4. kräk

  kräk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kräk-et
  Svensk ordbok
 5. miserabel

  misera´bel adj. ~t miserabla ORDLED: miser-abl-are
  Svensk ordbok
 6. ynklig

  ynk`lig adj. ~t ORDLED: ynk-lig
  Svensk ordbok
 7. arm

  2arm adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. jämmerlig

  jämm`erlig adj. ~t ORDLED: jämmer-lig
  Svensk ordbok
 9. jämra

  jäm`ra verb ~de ~t ORDLED: jämr-ar SUBST.: jämrande; jämmer
  Svensk ordbok
 10. syn

  syn subst. ~en ~er, efter prep. ibl. ~e, ~es ORDLED: syn-en
  Svensk ordbok