1. komodovaran

  komodovaran, Varanus komodoensis, art i ödlefamiljen varaner.

 2. varaner

  varaner, goannaödlor, Varanidae, familj ödlor med ca 30 arter i Afrika, i södra Asien, i indo-australiska arkipelagen, på Nya Guinea och i Australien.
 3. svalg

  svalg, pharynx, farynx, rörformigt organ som hos många djurgrupper förbinder matstrupen med munhålan.
 4. Komodo

  Komodo, ö bland Små Sundaöarna, Indonesien; 520 km2.

 5. hiatus

  hiatus, i anatomin: öppning i mjukdel eller skelettdel, t.ex. hiatus aorticus, öppningen för aorta i mellangärdet, hiatus sacralis, den nedre öppningen i korsbenet till ryggmärgskanalen.
 6. inträdespupill

  inträdespupill, öppning (bländare), som begränsar ljusflödet in i ett optiskt system.
 7. gatt

  gatt, som geografisk beteckning ett trångt farvattens öppning mot ett större vatten, t.ex. i namn som Kattegatt.
 8. ostium

  ostium, anatomisk term för mynning, öppning, till utförsgångar eller rörformiga organ, t.ex. ostium aortae, aortas avgång från vänster hjärtkammare.
 9. foramen ovale

  foramen ovale, en hos foster normalt förekommande öppning i skiljeväggen (septum) mellan hjärtats förmak.
 10. por

  por, inom biologi en smal öppning på en yta, t.ex. talgkörtlarnas öppningar på huden.