1. hag

  hag, stängsel av ris med öppningar i vilka man placerar snaror för att fånga ripor.
 2. ajourvara

  ajourvara, genombruten textilvara, med öppningar som bildar ett mönster, t.ex. spets.
 3. slutceller

  slutceller, de celler som omger klyvöppningarna i växters blad och reglerar öppningarnas storlek.
 4. urmun

  urmun, blastopor, i embryon öppningen mellan gastrulans hålighet (urtarmen) och omvärlden.
 5. meatus

  meatus, anatomisk term för öppning eller gång, t.ex. meatus acusticus, hörselgången; meatus nasi, näsgången.
 6. gatt

  gatt, inom skeppsbyggnad hål i vissa sammanhang, t.ex. spygatt.
 7. rima

  rima, anatomisk term för springa, springformig öppning, t.ex. rima glottidis, röstspringan.
 8. trakeostoma

  trakeostoma, öppning på luftstrupens framsida, som görs kirurgiskt vid trakeotomi.
 9. biläggarugn

  biläggarugn, ugn vars öppning vetter mot ett angränsande utrymme och eldas därifrån.
 10. incisivkanalen

  incisivkanalen, en kanal i benet mellan främre delen av munhålan och näsbotten, som innehåller nerver och kärl.