1. klys

  klys, hålformad öppning i ett fartygs bog, akter, sida eller däck, genom vilken kätting, vajer eller tågvirke kan föras vid exempelvis ankring eller förtöjning.
 2. foramen

  foramen, anatomisk term för öppning; t.ex. foramen magnum, stora hålet i nackbenet, foramen vertebrale, hålet i kotans centrum mellan kotkropp och kotbåge.
 3. anastomos

  anastomos, naturlig eller kirurgiskt anlagd förbindelse mellan hålorgan, t.ex. mellan blodkärl eller mellan olika delar av tarmen.
 4. Sixtinska madonnan

  Sixtinska madonnan, altartavla av Rafael, målad i olja 1513–14 för kyrkan San Sisto i Piacenza.
 5. thecodonter

  thecodonter är en grupp kräldjur som levde för cirka 260–180 miljoner år sedan och blev förfäder till dinosaurier, flygödlor och krokodiler.
 6. vågfront

  vågfront, den rörliga framkanten på en våg, på en grupp av vågor eller på en störning som fortplantar sig i ett medium.
 7. pejlskiva

  pejlskiva, anordning på fartyg med vilken navigatören optiskt kan bestämma riktningar och bäringar.
 8. apertur

  apertur, i optiska instrument en öppning genom vilken strålning kan passera.
 9. aromglas

  aromglas, speciellt format glas med omfångsrik kupa och sammandragen öppning.
 10. runda fönstret

  runda fönstret, fenestra rotunda , fenestra cochleae, öppning mellan trumhålan och innerörats nedre benkanal ( scala tympani) i snäckan ( cochlea).