1. porta

  porta, anatomisk term för öppning, t.ex. porta hepatis, leverporten, genom vilken blodkärl och gallgångar passerar.
 2. apertur

  apertur, anatomisk term för kroppsöppning: apertura piriformis, päronformade näsöppningen; apertura thoracis, bröstkorgsöppningen.
 3. skjutfönster

  skjutfönster, öppningsbart fönster med en fönsterbåge som vid öppning skjuts åt sidan, uppåt eller nedåt.
 4. stoma

  stoma, pluralis stomata, medicinsk term: anatomisk öppning i ett kroppsorgan; eller kirurgiskt anlagd passage (se stomi).
 5. lungport

  lungport, lunghilus , öppning på lungans insida där lungroten går in i lungan.
 6. klyvöppning

  klyvöppning är en öppning i bladets eller stjälkens yttersta cellskikt. Klyvöppningar kan öppnas och stängas efter behov och släpper in och ut gaser som koldioxid, syre och vattenånga.
 7. färist

  färist, gallerliknande anordning över en väg med uppgift att hindra betesdjur från att passera.
 8. hiatusinsufficiens

  hiatusinsufficiens, svaghet eller vidgning av den öppning i mellangärdet där matstrupen passerar.
 9. sprund

  sprund, långsmal öppning i kläder eller skor, ofta med syfte att underlätta påtagning.
 10. spygatt

  spygatt, halvmånformad öppning i nedre delen av ett fartygs brädgång för avrinning av vatten från däcket.