1. örlogsfartyg

  örlogsfartyg, krigsfartyg, örlogsman, fartyg konstruerat för militära ändamål och ingående i en stats väpnade styrkor.
 2. aviso

  aviso, avisofartyg, lättbestyckat snabbt örlogsfartyg för spanings- och rapporttjänst.
 3. jagare

  jagare, ett medelstort, snabbt och allsidigt användbart örlogsfartyg med huvudinriktning på offensiva uppgifter.
 4. korvett

  korvett, örlogsfartyg med 500–1 500 tons deplacement, främst avsett för ubåtsjakt.
 5. örlogsfartyg

  ö`rlogsfartyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ör-logs--far-tyg-et
  Svensk ordbok
 6. treroddare

  treroddare, antikt örlogsfartyg, se trier.
 7. gunrum

  gunrum, ursprungligen (på de seglande örlogsfartygens tid, t.ex. på linjeskeppen) kanonrummet akteröver på huvuddäck, som samtidigt var artilleriofficerarnas mäss.
 8. appell

  appell, honnör som avges i örlogsfartyg då därtill berättigad person embarkerar eller debarkerar.
 9. durk

  durk, utrymme i ett örlogsfartyg, avsett för förvaring av ammunition och andra explosiva varor.
 10. fregatt

  fregatt, i de flesta mariner benämning på örlogsfartyg med ett deplacement på 1 000–5 000 ton.