1. fregatt

  fregatt, i de flesta mariner benämning på örlogsfartyg med ett deplacement på 1 000–5 000 ton.
 2. morgonstjärna

  morgonstjärna, slagvapen, benämning på en klubba vars slaghuvud är besatt med spikar eller vassa utskjutande spetsar.
 3. kvästlave

  kvästlave , på de seglande örlogsfartygen ett rum nere i fartyget, där de sårade (”kvästa”) omhändertogs.
 4. tröghetsnavigering

  tröghetsnavigering, kontinuerlig positionskontroll baserad på mätning av en farkosts accelerationer och matematisk omvandling av dessa till hastighet, färdriktning och färdad distans.
 5. slagskepp

  slagskepp, örlogsfartyg bestyckat med svårt artilleri (kaliber större än 20,3 cm), kraftigt bepansrat och med en fart av 20–33 knop, motsvarande 37–61 km/h.
 6. Kronan

  Kronan, traditionsnamn på svenska örlogsfartyg.

 7. kajuta

  kajuta, utrymme ombord på örlogsfartyg avsett för högste chefen.
 8. standert

  standert, mindre befälstecken ombord på framför allt örlogsfartyg.
 9. örlog

  örlog, äldre synonym till krig, även krigstjänst till sjöss (egentligen ’brytande av edsförpliktelse’).
 10. Vasa

  Vasa, Wasa, Wasan, Wasen, svenskt örlogsskepp (regalskepp) byggt på Stockholms skeppsgård (nuvarande Blasieholmen) 1626–28.